جمال حاجی آقا تبار.....

عکسهایی از مناظر دیدنی وجالب از نگاه من

جمال حاجی آقا تبار.....

عکسهایی از مناظر دیدنی وجالب از نگاه من

عکاسی هنری است که ماندگاری دارد.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کاردی کلا شرقی.بندپی غربی.بابل» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

اینجاروستای کاردی کلا شرقی واقع دربخش بندپی غربی شهرستان بابل است روستای زیبا دردل شالیزارها.روستایی کوچک اما با دلی به اندازه دریا این حرف من تنها نیست.روستای کاردیکلایشرقی برای خودش داستانی داردو حکایت های جالب وحتی خیلی تلخ که خوشبختانه تلخی های ان به فراموشی رفته است .هر گوشه ای از این روستا قبرستانی دارد به عبارتی ساده تر این روستا انگار روی زمین های خالی قبرستان بنا شده است وقتی به سمت روستا میروی زمینهایی را میبینی که به قبرستانی معروف است از قبرو اجساد خبری نیست الان فقط سیرو پیاز میکارندو اندک درختان گردو .مرکز روستا قبرستانی هست که هنوزهم پابرجاست وهنوز هم به لطف عزراییل هرازگاهی مهمان میپذیرد کمی از مرکز روستا به سمت شرق میرویم قبرستانی است که این سالها به لطف و کرم بلدوزها نابود شدندو حالا فقط اسمی دارند به نام قبرستانی .و اما جنوب روستا به عروس کتی معروف استو کمی پاین تر قبرستانی که الان شالیزارها بربادش دادند.باز هم بگذریمبه سمت جنوب شرقی از کنار ابندان و اقا دارها و مزاری ها که بگذری خودت میفهمی که ای چرخ فلک خرابی از کینه توست به فرامرز تپه میرسی که قبرستانی بوده و ابادی بوده است .روستای کاردی کلا شرقی که همه انها از طایفه کاردر هستن و بیش از نیمی به نام حاجی اقاتبارسنگرودی 

  • جمال حاجی آقا تبار